Regulamin | Regulations

Youth Chamber Music Festival 

 1. Młodzieżowy Festiwal Muzyki Kameralnej pod nazwą 'Europejskie Spotkania Muzyczne' to forma muzycznych spotkań i prezentacji zespołów kameralnych.
 2. Festiwal nie ma charakteru konkursu.
 3. Organizatorem Festiwalu jest Szkoła Muzyczna w Konstancinie-Jeziornie (Polska).
 4. Festiwal odbędzie się w czerwcu w Centrum Konferencyjnym MG w Konstancinie - Jeziornie.
 5. W Festiwalu biorą udział uczniowie w wieku od 11 do 19 lat oraz nauczyciele z zaproszonych szkół muzycznych z miast europejskich.
 6. Delegacje ze szkół mogą liczyć do 9 uczestników, łącznie z nauczycielami.
 7. Festiwal przeznaczony jest dla zespołów kameralnych o dowolnym składzie instrumentalnym, wokalnym lub wokalno - instrumentalnym. Dopuszcza się udział nauczycieli w prezentacjach zespołowych.
 8. Szkoła może przygotować w ramach delegacji do 3 zespołów kameralnych o różnej liczbie wykonawców. Dopuszcza się udział tego samego uczestnika w kilku zespołach.
 9. Językiem obowiązującym w komunikacji podczas całego festiwalu będzie język angielski.
 10. Prezentacje Festiwalowe przeprowadzone będą w jednej kategorii i przy udziale publiczności.
 11. Program prezentacji obejmuje dwa lub trzy utwory dowolne, w tym jeden autorstwa kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.
  Na program mogą się składać transkrypcje i opracowania autorskie.
 12. Czas prezentacji jednego zespołu nie powinien przekroczyć 12 min.
 13. Zespoły występują w kolejności ustalonej przez organizatora.
 14. Festiwal zakończy Koncert Festiwalowy, na którym wystąpia wszyscy uczestnicy w ramach orkietry i chóru festiwalowego.
 15. Rada Programowa zastrzega sobie prawo wyboru programu na Koncert Festiwalowy.
 16. Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować utwór do wspólnego wykonania w orkiestrze lub chórze na Koncercie Festiwalowym. Materiały nutowe zostaną przesłane wcześniej według kwalifikacji na podstawie zgłoszeń uczestników.
 17. Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy uczestnictwa w Festiwalu, a każda ze szkół otrzymuje statuetkę festiwalową.
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji wykonań i ich ewentualnego wykorzystania.
 19. Kartę zgłoszenia z kolorowym zdjęciem zespołu należy nadesłać pocztą internetową na adres: office@youthfestival.eu 
 20. Lista zgłoszonych zespołów wraz z kolejnością prezentacji zostanie opublikowana na stronie internetowej.
 21. Organizatorzy zapewniają:
  • opiekę pilota podczas trwania Festiwalu ( w języku angielskim, niemieckim lub francuskim),
  • rezerwację noclegów i wyżywienie od obiadu dnia pierwszego do śniadania w dniu wyjazdu,
  • organizację imprezy integracyjnej dla uczestników festiwalu.
  • organizacje prezentacji i koncertów
  • Warsztaty orkiestrowe i chóralne
 22. Koszty transportu  i zakwaterowania uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
 23. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji i przebiegu prezentacji prowadzi Biuro Festiwalowe
 
 
Galeria
 
RegulaminPolityka prywatności Copyright YOUTH FESTIVAL 2008©

Engine & Design by PSD